לְפַאֲתֵי מִזְרָח? פרספקטיבות מזרחיות על האזור, לפני ואחרי 1948"
סדרת מפגשים של אקדמיה לשוויון

מפגש שני: ליהי יונה
המאבק וההגות המזרחית, בין מהות למקום

info-icon_transparent.png
Concerning Palestine/Israel: Thinking with Achille Mbembe - Second Day

המאבק על האמת ההיסטורית: אקדמיה, עיתונות עצמאית ואקטיביזם - חלק ב

וּלְפַאֲתֵי מִזְרָח? פרספקטיבות מזרחיות על האזור, לפני ואחרי 1948"
סדרת מפגשים של אקדמיה לשוויון

מפגש ראשון: פרופ' מאיר עמור
"מזרחיות כספציפיות היסטורית ישראלית: מעמד, סטטוס מפלגה"

info-icon_transparent.png
Concerning Palestine/Israel: Thinking with Achille Mbembe - First Day, 14th September 2020

המאבק על האמת ההיסטורית: אקדמיה, עיתונות עצמאית ואקטיביזם - חלק א

אקדמיה לשוויון ארגון חברות.ים 
أكاديمية من اجل المساواة منظمة التي تضم أعضاء 

Academia for Equality Members' Organization

info@academia4equality.com

  • White Facebook Icon
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
  • Twitter - White Circle